Kinder- & Jeugdtherapie

Kind in de knel – Kind uit de knel

Persoonlijkheid, identiteit, talenten en het versterken van relaties
Kinderen en tieners kunnen vastlopen in hun ontwikkeling door allerlei omstandigheden. Zowel in de thuissituatie, als op school. Door er over te leren praten en uiting te gaan geven aan datgene waarmee iemand in de knel zit, schept men ruimte verder te komen in het leven. Eén of meerdere gesprekken kan al veel verhelderen en/of oplossen.

Het centrale uitgangspunt van de therapie is ontwikkeling en versterken van: “Persoonlijkheid, identiteit, talenten en relaties”. (denk hierbij aan ouders, broers, zussen, leerkrachten, klasgenoten & vriendengroepen)

Tevens is er de mogelijkheid via muziek, drama (rollenspel), tekenen en schilderen woorden te leren vinden voor gevoelens en daar uiting aan te geven. Met als doel dat het kind nieuwe mogelijkheden leert ontdekken en leert om te gaan met datgene wat hij of zij als moeilijk ervaart. Met andere woorden: “Het oude denkpatroon loslaten door vernieuwend te leren denken”. Dat wordt ook wel cognitieve gedragstherapie genoemd.

PRAKTIJK DE PLATAAN KLEUREN

De kindpositie (van kind tot tiener)
Voor de kindpositie is een veilige hechting de basis voor de groei naar een gezonde persoonlijkheid en vorming van een eigen identiteit. De belangrijkste vraag daarbij is: “Wat heeft het kind nodig”? Denk aan: Het bieden van hoop, bewustwording, groei, het doorgroeien in een nieuwe ontwikkelingsfase, het opbouwen van zelfvertrouwen en een gezond zelfbeeld.