Het centrale uitgangspunt in de ouder- en kindbegeleiding in mijn praktijk, is gericht op de ontwikkeling en versterking van: “Een rechtvaardige relatie”.

De ouderbegeleider
Als pastoraal psychotherapeutisch werker ga ik uit van Gods liefde voor mens en kind. In combinatie met wetenschappelijke theorie geef ik als ouderbegeleider: ondersteuning, help ik met het vergroten van inzichten en geef gelegenheid alles te kunnen bespreken (tot in de kleinste details). Daarnaast heb ik kennis van ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidsstoornissen, de partnerrelatie en begrippen als loyaliteit.

De ouderpositie
Voor de ouderpositie is het belangrijk te leren hoe het kind tot zijn recht kan komen. Hierbij kan gedacht worden aan: persoonlijkheid, karakteropbouw, het versterken van zelfvertrouwen, het ontdekken van karaktereigenschappen, talentontwikkeling en wil met de ouder ontdekken hoe het kind door God gemaakt en is bedoeld. Waarbij in de ouderpositie uw eigen talenten versterkt zullen worden en zullen toenemen.

clip_image001[2]

Hierbij helpt het door de ogen van een andere camera te leren kijken, naar zowel het kind als naar uzelf. Dat biedt verrassende ontdekkingen, geeft veel humor, geeft nieuwe hoop, nieuwe inzichten en versterkt de ouderpositie in relatie tot het kind.

In het werken met ouders & kinderen neem ik als uitgangspunt: Het werken aan een rechtvaardige relatie. God is een God van recht, is een rechtvaardig God en luistert met aandacht & liefde naar Zijn kinderen. Hij heeft als doel met het ouderschap dat het kind tot zijn recht komt, in zijn of haar eigen identiteit en persoonlijkheid. Hierin wil ik u en uw kind als pastoraal psychotherapeutisch werker ondersteunen. Vanuit de ouderrol krijgt een volwassene/ouder handvatten om op een geschikte manier met het kind te leren omgaan.