Marijke 60 jaar 6 mei 2016 Amsterdam 001 - kopieOver Marijke
Mijn naam is Marijke, woonachtig in Wijchen. Als tiener ontdekte ik mijn passie voor de toekomst. Ouders begeleiden hoe zij hun kinderen kunnen liefhebben; Het beter begrijpen en het aanvoelen van het kind, hulp bieden bij het opgroeien, karaktervorming, talentontwikkeling, het geven van bemoedigingen en het versterken van een positief zelfbeeld van het kind. De reden van de start van Praktijk de Plataan ligt hier aan ten grondslag. Gespecialiseerd bezig willen zijn voor kind(eren) en ouder(s) in een veilige en geborgen omgeving.

Een andere reden voor de start van Praktijk de Plataan is de toegenomen vraag naar christelijke hulpverlening. Daarbij nodigt Jezus zelf de gebrokenen van hart uit: “Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven”.

Mensen die door omstandigheden zijn vastgelopen in hun leven, zijn op zoek naar echtheid, naar waarheid, de zin van het leven (weer) vinden, naar innerlijke rust en het hervinden van zichzelf, mede in relatie tot hun naasten en de toekomst.

U kunt zich aanmelden bij Praktijk de Plataan voor:

 • Herstel
 • Trauma verwerking
 • Het versterken van relaties
 • Tot bloei komen
 • Vernieuwing van denken en voelen, doen en handelen
 • Zingevingsvragen, knelpunten in de geloofsbeleving (Godsbeeld)
 • Conflictsituaties
 • (V) echtscheiding
 • Verslavingsproblematiek
 • Misbruik
 • Psychische problemen
 • ASS problematiek bij jonge kinderen; denk aan autisme verwante stoornissen, a.d.d. / a.d.h.d. kenmerken
 • Behandeling van een kind met hechtingsproblemen
 • Achterstand in de ontwikkeling
 • Depressies bij het jonge kind
 • Schoolproblemen (o.a. pesten)

Studies
Ik heb verschillende opleidingen gevolgd, zoals hbo Kreatief  Educatief Werk en hbo Maatschappelijk Werk. Gedurende mijn werkzaamheden kreeg ik steeds meer interesse voor therapeutisch werken waardoor een nieuw talent tot uiting kwam. Om deze reden ben ik de ‘Voortgezette Opleiding voor Pastorale Psychotherapie’ gaan volgen. Tijdens de opleiding verwerft men pastoraal-psychologische kennis met daarbij behorende diagnostiek en therapeutische interventies. Dit in het kader van evangelische waarden en normen. Tegelijkertijd heb ik de specialisatie voor Kinder- en Jeugdtherapie gevolgd, en heb mij gespecialiseerd in methodische ouderbegeleiding.

Tevens heb ik de cursus DSM V gevolgd. Hierin zijn alle persoonlijkheidsstoornissen behandeld met diagnostiek en therapeutische behandeling. Daarnaast heb ik een medische opleiding gevolgd op het gebied van Anatomie, Fysiologie, Pathologie, Diagnostiek en Therapie. Ook ben ik afgestudeerd als Psychotrauma hulpverlener. Verder heb ik de opleiding Hechtingsgerichte Systeemtheorie gevolgd (gericht op hechtingsproblemen).

Daarnaast, ben ik in het bezit van:

 • Certificaat Beroepscode
 • Tuchtrecht
 • Beroepsethiek
 • Certificaat Basis en Verdieping Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Certificaat Communicatie over Geweld
 • Certificaat Kindcheck
 • Certificaat Signs of Safety
 • Certificaat Suïcidepreventie
 • Certificaat Oplossingsgericht Werken
 • Certificaat Systeemgericht Werken
 • Deelname aan ECB Congres Praten met Pubers, met als thema’s:  De werking van het (normale) puberbrein, Praten met pubers over verslaving in relatie tot sociale media en gameverslaving, Motiverende gespreksvoering bij verslavingsproblematiek.