Praktijk De Plataan biedt op ambulante basis pastoraal-therapeutische hulp aan
volwassenen en kinderen met pastorale en psychische problemen

Het Bijbelse mensbeeld is het uitgangspunt, waarin het gaat om de eenheid van geest, ziel en lichaam. Dat geeft ruimte bij cliënten om zowel over geestelijke als psychische problemen te kunnen praten  (o.a. verlies, rouw, trauma, psychische problematiek, zingevingsvragen, geloofsvragen, knelpunten in de geloofsbeleving). En ook hoe dit van invloed is op het lichamelijk functioneren (o.a. veelvuldig hoofdpijn, hoge bloeddruk, overgewicht, spanningsklachten).

Ik werk vanuit een professionele integratie van Bijbelse counseling en wetenschappelijke psychotherapie. Ik bied hulp aan een brede groep mensen uit de gehele samenleving, zowel volwassenen als kinderen, ongeacht religie of geloofsovertuiging. Iedereen is welkom.

“Je bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol”. Jesaja 43: 4

Pastorale Stijl
Gericht op innerlijk herstel van psychische problemen, beschadigingen in de (kinder-)ziel en traumatische gebeurtenissen. Ook als volwassene dragen wij het ‘kind zijn’ in ons mee. Denk hierbij aan uitspraken als: ‘Zo blij zijn als een kind’. Er kunnen echter ook beschadigingen uit de kindertijd opgesloten liggen in onze ziel. Het is Gods doel met ons dat wij gezond worden naar geest, ziel en lichaam.