Intakegesprek
Na een eerste contact, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek dat overdag kan plaatsvinden of in de avonduren. Op grond van dit gesprek wordt een behandelingsplan gemaakt. De cliënt krijgt een vragenlijst opgestuurd dat hij of zij voor het eerste intake gesprek invult, opstuurt en/of meeneemt.

Het is belangrijk bij een intakegesprek het volgende mee te nemen:
* Ingevulde vragenlijst, inclusief ondertekende akkoordverklaring betreffende uw privacy op basis van de AVG-wet
* Een geldig ID-kaart of paspoort (hier wordt een kopie van gemaakt)

Tijdens het intake gesprek wordt een aantal onderwerpen besproken:
* De hulpvraag, leerdoelen en/of wensen
* Wat de cliënt bezighoudt
* Levensvragen
En waarom hij of zij heeft besloten specifiek hulp te gaan zoeken bij De Plataan

Tevens zal er aandacht worden geschonken aan:
* Het gezin van herkomst
* Wat iemand in zijn of haar leven heeft meegemaakt (Life-Events)

Vertrouwelijke omgeving
De gesprekken zullen in een vertrouwelijke omgeving/sfeer plaatsvinden binnen het kader van de ‘beroepscode veiligheid’ en privacy is gegarandeerd op basis van de AVG-wet. Er zijn drie mogelijkheden: bij mij aan huis, bij u aan huis als u zich daarbij meer op uw gemak voelt, of in een spreekruimte op locatie. Indien nodig, wordt er samengewerkt met andere instanties in overleg met de cliënt. Privacy- en Geheimhouding vanuit de kant als hulpverlener vind ik  zeer belangrijk.

Evaluatie
Na het intakegesprek wordt een verslag geschreven dat samen met de cliënt wordt besproken. Er zal samen gekeken worden of alles goed is begrepen, het behandelplan (doelen) zal besproken worden en er zal overleg plaatsvinden over het benodigde aantal gesprekken. Gebruikelijk is na vijf gesprekken samen te evalueren of de gesprekken naar tevredenheid verlopen.

Tarief
Vergoeding zorgverzekeraars
De meeste zorgverzekeringen vergoeden de kosten vanuit de aanvullende verzekering op grond van lidmaatschap van NVPA. Ik ben in het bezit van een AGB-code om voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen.

Kijk voor informatie hierover op de site van de NVPA of u voor vergoeding in aanmerking komt. Reductie van het tarief is mogelijk wanneer u niet aanvullend verzekerd bent en over onvoldoende financiële draagkracht beschikt. De vergoeding uit de aanvullende verzekering valt niet onder het eigen risico. Een vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek van een half uur, zonder kosten behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Voor vergoedingen kunt u ook ZorgWijzer raadplegen.

Vergoeding vanuit Sociale Wijkteams
U kunt vanuit de Jeugdwet (0-18 jaar) en WMO (voor volwassenen en 18+) bij de gemeente uit uw woonplaats een indicatie aanvragen voor hulp bij Praktijk de Plataan. Neem hiervoor contact op met het Sociale Wijkteam uit uw woonplaats. Er zal dan een keukentafelgesprek plaatsvinden met de wijkcoach die samen met u zal kijken naar de mogelijkheden en de duur van een hulpverleningstraject. U kunt aangeven waarom de voorkeur uitgaat naar Praktijk de Plataan voor uzelf en/of uw kind(eren). Na besluitvorming van de plaatselijke gemeente kan er een beschikking afgegeven worden voor het hulpverleningstraject en de indicatie-uren. De plaatselijke gemeente vergoed dan alle kosten vanuit de Jeugdwet en/of WMO.

Particuliere tarieven (bij geen vergoeding):
Intakegesprek, inclusief intakeverslag 1,5 uur:               € 125,00
Individuele therapie volwassenen 1 uur:                           € 95,00
Individuele kinder- jeugdtherapie 0,45 uur:                     € 80,00
Relatietherapie/Ouderbegeleiding 1,5 uur:                      € 125,00

Bedrijfstarieven:
Intakegesprek, inclusief intakeverslag, 1.5 uur:              € 125,00
Individuele therapie volwassenen 1 uur:                           € 100,00
Individuele therapie volwassenen 1,5 uur:                       € 130,00
Individuele kinder-jeugdtherapie 0,45 uur:                      € 80,00
Relatietherapie/Ouderbegeleiding 1,5 uur:                      € 130,00
Contact/Verslaglegging overige disciplines 0,15 uur:   € 25,00

Afmelding
Het kan voorkomen dat u onverwacht een keer verhinderd bent. In dat geval is het van belang te weten dat men een afspraak minimaal 24 uur van te voren (liefst eerder) kunt afzeggen tijdens werkdagen. Afmelden kan per e-mail of telefonisch. Bij het niet verschijnen op een afspraak, zonder afzegging of overleg, wordt 100 % in rekening gebracht.